BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Asia Breweries Limited, International Beverage Holdings Limited và Beerco Limited

06/08/2020

     Theo đó, Công ty Asia Breweries  (Singapore) sẽ mua lại 100% phần vốn góp tại Beerco (Hồng Kông) từ Công ty International Beverage (Hồng Kông). Sau giao dịch, Asia Breweries (Singapore) sẽ là chủ sở hữu 100% vốn và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của BeerCo (Hồng Kông).

     Toàn bộ giao dịch mua lại này đều được thực hiện tại Hồng Kông. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua các công ty con sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Asia Breweries Limited, Công ty International Beverage Holdings Limited và Công ty Beerco Limited không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l