BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Asia Breweries Limited, International Beverage Holdings Limited và Beerco Limited

06/08/2020

     Theo đó, Công ty Asia Breweries  (Singapore) sẽ mua lại 100% phần vốn góp tại Beerco (Hồng Kông) từ Công ty International Beverage (Hồng Kông). Sau giao dịch, Asia Breweries (Singapore) sẽ là chủ sở hữu 100% vốn và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của BeerCo (Hồng Kông).

     Toàn bộ giao dịch mua lại này đều được thực hiện tại Hồng Kông. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua các công ty con sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Asia Breweries Limited, Công ty International Beverage Holdings Limited và Công ty Beerco Limited không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy