VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Baowu Trung Quốc và Công ty TISCO Trung Quốc

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Công ty China Baowu Steel Group Corporation Limited  (Baowu Trung Quốc) và Công ty Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd (TISCO Trung Quốc).

Theo đó, Công ty China Baowu Steel Group Corporation Limited có kế hoạch mua lại 51% vốn sở hữu của Công ty Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. Sau giao dịch mua lại, Baowu Trung Quốc nắm giữ 51% cổ phần và có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động kinh doanh của TISCO Trung Quốc. Giao dịch giữa các bên tham gia tập trung kinh tế Baowu Trung Quốc và TISCO Trung Quốc hoàn toàn được thực hiện tại Trung Quốc.

Công ty China Baowu Steel Group Corporation Limited và Công ty Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd đều là các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm thép. Tại thị trường Việt Nam, Baowu Trung Quốc và TISCO Trung Quốc cung cấp, xuất khẩu các sản phẩm thép vào Việt Nam thông qua các nhà nhập khẩu được cấp phép hoặc qua bên thứ ba là các thương nhân.

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định