BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Baowu Trung Quốc và Công ty TISCO Trung Quốc

08/01/2021

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Công ty China Baowu Steel Group Corporation Limited  (Baowu Trung Quốc) và Công ty Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd (TISCO Trung Quốc).

Theo đó, Công ty China Baowu Steel Group Corporation Limited có kế hoạch mua lại 51% vốn sở hữu của Công ty Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. Sau giao dịch mua lại, Baowu Trung Quốc nắm giữ 51% cổ phần và có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động kinh doanh của TISCO Trung Quốc. Giao dịch giữa các bên tham gia tập trung kinh tế Baowu Trung Quốc và TISCO Trung Quốc hoàn toàn được thực hiện tại Trung Quốc.

Công ty China Baowu Steel Group Corporation Limited và Công ty Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd đều là các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm thép. Tại thị trường Việt Nam, Baowu Trung Quốc và TISCO Trung Quốc cung cấp, xuất khẩu các sản phẩm thép vào Việt Nam thông qua các nhà nhập khẩu được cấp phép hoặc qua bên thứ ba là các thương nhân.

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương