VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty BDRE1, Công ty BWID New City; Công ty Mapletree

Ngày 4 tháng 8 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp của Công ty TNHH Binh Duong Real Estate 1 (gọi tắt là Công ty BDRE1); Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành Phố Mới (gọi tắt là Công ty BWID New City); và Công ty TNHH Kinh doanh Đô Thị Mapletree (gọi tắt là Công ty Mapletree).

Theo đó, Công ty BDRE1 – hiện đang sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Mapletree – sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công ty Mapletree cho Công ty BWID New City. Sau khi hoàn thành giao dịch TTKT, Công ty BWID New City sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công ty Mapletree.

Công ty BWID New City và Công ty Mapletree được thành lập và có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Công ty BDRE1 tuy không được thành lập tại Việt Nam, nhưng gián tiếp kinh doanh lĩnh vực quản lý bất động sản công nghiệp tại Việt Nam thông qua công ty con là Công ty Mapletree. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo Việc tập trung kinh tế giữa BDRE1, Công ty BWID New City, Công ty Công ty Mapletree không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018 và được phép thực hiện theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định