BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty BDRE1, Công ty BWID New City; Công ty Mapletree

28/08/2020

Ngày 4 tháng 8 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp của Công ty TNHH Binh Duong Real Estate 1 (gọi tắt là Công ty BDRE1); Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành Phố Mới (gọi tắt là Công ty BWID New City); và Công ty TNHH Kinh doanh Đô Thị Mapletree (gọi tắt là Công ty Mapletree).

Theo đó, Công ty BDRE1 – hiện đang sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Mapletree – sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công ty Mapletree cho Công ty BWID New City. Sau khi hoàn thành giao dịch TTKT, Công ty BWID New City sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công ty Mapletree.

Công ty BWID New City và Công ty Mapletree được thành lập và có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Công ty BDRE1 tuy không được thành lập tại Việt Nam, nhưng gián tiếp kinh doanh lĩnh vực quản lý bất động sản công nghiệp tại Việt Nam thông qua công ty con là Công ty Mapletree. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo Việc tập trung kinh tế giữa BDRE1, Công ty BWID New City, Công ty Công ty Mapletree không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018 và được phép thực hiện theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương