BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Berjaya Leisure Cayman, Công ty Thái Sơn và Công ty Berjaya VFC

07/10/2020

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Công ty THNN Berjaya Leisure (Cayman) (Berjaya Leisure Cayman); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (Thái Sơn); và Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya (Berjaya VFC). 

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Berjaya Leisure (bên mua) nhận chuyển nhượng 67.5% vốn góp của Công ty Thái Sơn (bên bán) tại Công ty Berjaya VFC (công ty mục tiêu) , nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Berjaya Leisure tại Công ty Berjaya VFC từ 32.5% lên 100% vốn điều lệ.

Công ty Thái Sơn và Công ty Berjaya VFC được thành lập và có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Công ty Berjaya Leisure Cayman tuy không được thành lập tại Việt Nam, nhưng gián tiếp kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản thông qua việc sở hữu vốn điều lệ tại Công ty Berjaya VFC. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa các Công ty Berjaya Leisure Cayman, Công ty Thái Sơn, và Công ty Berjaya VFC không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương