BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật, Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn và Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR

24/09/2021

     Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật, Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn và Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR.
     Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật. Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật sẽ sở hữu trực tiếp 100% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.
     Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cụ thể là trung tâm thương mại. 
     Ngày 12 tháng 8 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật, Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn và Công ty TNHH Tân Trung  Sơn BR không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh. 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương