BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật, Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn và Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR

24/09/2021

     Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật, Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn và Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR.
     Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật. Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật sẽ sở hữu trực tiếp 100% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Công ty TNHH Tân Trung Sơn BR. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.
     Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cụ thể là trung tâm thương mại. 
     Ngày 12 tháng 8 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật, Công ty Cổ phần Tân Trung Sơn và Công ty TNHH Tân Trung  Sơn BR không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh. 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy