BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai và Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh

28/12/2020

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai (Bảo Lai) và Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (Thành Phố Xanh).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Thành Phố Xanh nhận chuyển nhượng 94.90% phần vốn góp trong Công ty Bảo Lai từ một cổ đông của Công ty này. Như vậy, sau khi hoàn thành giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Thành Phố Xanh sẽ sở hữu 94.90% vốn góp tại Công ty Bảo Lai, do đó, kiểm soát, chi phối Công ty Bảo Lai theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35).

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Bảo Lai và Công ty Thành Phố Xanh) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam và có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Lai và Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương