BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thăng Long và Công ty Cổ phần Du Lịch Sinh Thái Kim Lan

09/09/2022

Trong tháng 8 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thăng Long và Công ty Cổ phần Du Lịch Sinh Thái Kim Lan.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long dự kiến mua cổ phần của Công ty CP Du lịch Sinh Thái Kim Lan để sở hữu 99,21% vốn điều lệ, có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động kinh doanh của Công ty Kim Lan sau giao dịch tập trung kinh tế. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, giao dịch tập trung kinh tế giữa Công ty Sao Thăng Long, Công ty Kim Lan là trường hợp tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

Tháng 9 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thăng Long và Công ty Cổ phần Du Lịch Sinh Thái Kim Lan không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương