BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ và Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một

02/11/2020

Ngày 28/9/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày của Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (Cần Giờ) và Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một (Hòn Một).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Cần Giờ (bên Mua) nhận chuyển nhượng 35% vốn góp trong Công ty Hòn Một từ một cổ đông của Công ty này. Trước giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Cần Giờ đã sở hữu 45% vốn góp tại Công ty Hòn Một. Do đó, giao dịch nói trên dẫn việc Công ty Cần Giờ sở hữu 80% vốn góp tại Công ty Hòn Một, qua đó giành được quyền kiểm soát, chi phối Công ty Hòn Một theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, và có hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 29/10/2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cần Giờ và Công ty Hòn Một không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương