BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần và Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam

14/10/2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần (ITL) gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc mua lại 57.199.090 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại STG từ 41,784% lên 100%.

Sau khi nắm được thông tin nêu trên, thực hiện chức năng giám sát và kiểm soát tập trung kinh tế trên thị trường, ngày 18 tháng 8 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã có công văn đề nghị Công ty ITL và Công ty STG cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch mua lại nêu trên để tiến hành đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định pháp luật cạnh tranh. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đã cung cấp các tài liệu có liên quan và giải trình về giao dịch nói trên.

Căn cứ các quy định về kiểm soát tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh và thông tin, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp và giải trình, Cục CT&BVNTD đánh giá việc tập trung kinh tế giữa Công ty ITL và Công ty STG theo hình thức mua lại doanh nghiệp không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương