VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Sado và Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Sado (Sado) và Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (Nam Hà Nội).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Nam Hà Nội (bên bị sáp nhập) dự kiến sẽ sáp nhập vào Công ty Sado (bên nhận sáp nhập). Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty Nam Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty Sado, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty Nam Hà Nội.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Sado và Công ty Nam Hà Nội) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Sado và Công ty Nam Hà Nội không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định