BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Sado và Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

08/12/2020

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Sado (Sado) và Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (Nam Hà Nội).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Nam Hà Nội (bên bị sáp nhập) dự kiến sẽ sáp nhập vào Công ty Sado (bên nhận sáp nhập). Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty Nam Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty Sado, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty Nam Hà Nội.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Sado và Công ty Nam Hà Nội) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Sado và Công ty Nam Hà Nội không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương