BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh, Công ty Cổ phần DRIGP 2 và Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MV1 Việt Nam

28/12/2020

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ trong lĩnh vực bất động sản của Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (Thành Phố Xanh) và Công ty Cổ phần DRIGP 2 (DRIGP 2) và Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MV1 Việt Nam (MV1).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Thành Phố Xanh (bên bán) dự kiến sẽ chuyển nhượng 80% vốn góp của mình trong Công ty MV1 (công ty mục tiêu) cho Công ty DRIGP 2 (bên mua). Như vậy, sau khi giao dịch hoàn thành, Công ty DRIGP 2 sẽ sở hữu 80% vốn góp tại Công ty MV1, do đó, kiểm soát, chi phối Công ty MV1 theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35).

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Thành Phố Xanh, Công ty DRIGP 2 và Công ty MV1) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh, Công ty Cổ phần DRIGP 2 và Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MV1 Việt Nam không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương