BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd

06/08/2020

     Cụ thể, Transimex sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (ECPVN Bình Dương 1) cho Emergent VN. Sau giao dịch, Emergent VN sẽ toàn quyền sở hữu và kiểm soát trực tiếp đối với ECPVN Bình Dương 1.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l