BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd

06/08/2020

     Cụ thể, Transimex sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH ECPVN Bình Dương 1 (ECPVN Bình Dương 1) cho Emergent VN. Sau giao dịch, Emergent VN sẽ toàn quyền sở hữu và kiểm soát trực tiếp đối với ECPVN Bình Dương 1.

     Ngày 06 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Transimex và Emergent VN Logistics Properties Pte. Ltd không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương