VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty TNHH Samty Asia Investment và Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-Vin Việt Nam

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Công ty Cổ phần Vinhomes (Vinhomes), Công ty TNHH Samty Asia Investment (Samty), và Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-Vin Việt Nam (S-Vin).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Vinhomes (bên bán) sẽ chuyển nhượng 90% vốn điều lệ trong Công ty S-vin (công ty mục tiêu) cho Công ty Samty (bên mua). Như vậy, sau giao dịch tập trung kinh tế nói trên, Công ty Samty sẽ sở hữu 90% vốn điều lệ của Công ty S-vin, qua đó, giành được quyền kiểm soát, chi phối Công ty S-vin theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35).

Các doanh nghiệp tham gia TTKT (Công ty Vinhomes, Công ty S-vin) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Công ty Samty cũng có hoạt động đầu tư trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty TNHH Samty Asia Investment và Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản S-Vin Việt Nam không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định