BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công Ty Cổ Phần Vinpearl, Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An

08/12/2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Công Ty Cổ Phần Vinpearl (Vinpearl), Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP (Vingroup), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An (Phúc An).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Vinpearl (bên mua) nhận chuyển nhượng 99.4 % vốn góp của Tập đoàn Vingroup (bên bán) tại Công ty Phúc An (Công ty mục tiêu), dẫn việc sau giao dịch dự kiến Công ty Vinpearl giành được quyền kiểm soát, chi phối Công ty Phúc An theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Nghị định 35).

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty Vinpearl, Tập đoàn VINGROUP và Công ty Phúc An) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Vinpearl, Tập đoàn VINGROUP và Công ty Phúc An không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương