VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty cổ phần Vinpearl và Công ty cổ phần đầu tư P&S

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty cổ phần Vinpearl (Vinpearl) và Công ty cổ phần đầu tư P&S (P&S) (các doanh nghiệp tham gia TTKT). Cụ thể:

Công ty Vinpearl chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và biệt thự lưu trú ngắn ngày. Công ty P&S mới được thành lập (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/03/2021) nên hiện chưa phát sinh hoạt động kinh doanh trên thị trường. Cả hai Công ty trên đều là các đơn vị thành viên sở hữu bởi Tập đoàn Vingroup. Việc Công ty Vinpearl nhận sáp nhập 100% vốn của Công ty P&S và sau đó Công ty P&S chấm dứt tồn tại là TTKT theo hình thức sáp nhập theo quy định tại khoản 2, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định