VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty CP Tầm Nhìn Masan, Công ty TNHH Taivas và Công ty TNHH Hatsun

Trong tháng 01 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan, Công ty TNHH Taivas và Công ty TNHH Hatsun.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty Tầm Nhìn Masan dự kiến sẽ nhận sáp nhập 02 công ty là Công ty TNHH Taivas và Công ty TNHH Hatsun. Sau giao dịch tập trung kinh tế, Công ty CP Tầm Nhìn Masan sẽ nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Taivas và Công ty TNHH Hatsun, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập. Do đó, giao dịch giữa các công ty nêu trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Công ty CP Tầm Nhìn Masan là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. Các công ty bị sáp nhập là Công ty Taivas và Công ty Hatsun hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý và hiện nắm giữ tổng 7,1% vốn điều lệ của Công ty CP Masan Meatlife.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan, Công ty TNHH Taivas và Công ty TNHH Hatsun không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định