BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Elanco Animal Health Incorporated và Công ty Bayer AKTIENGESELLSCHAFT

06/05/2020

     Theo đó, Elanco sẽ mua lại toàn bộ mảng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật của Bayer AG với giá 7.6 tỷ Đô la Mỹ. Tại Việt Nam, cả hai công ty này đều có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật bao gồm các dòng sản phẩm như sinh phẩm, dược phẩm, tác nhân kiểm soát sinh vật gây hại và thức ăn bổ sung cho động vật.  

     Bộ Công Thương với chức năng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh theo khoản 2 Điều 7 Luật Cạnh tranh 2018 đã giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (gọi tắt là Cục CT&BVNTD) nghiên cứu đánh giá việc tập trung kinh tế giữa Elanco và Bayer AG theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018.

     Ngày 5 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời việc tập trung kinh tế giữa Elanco và Bayer AG không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau tập trung kinh tế có vị trí thống lĩnh trên thị trường thuốc kháng vi sinh vật dùng cho lợn tại Việt Nam. Do vậy, nhằm tăng cường công tác giám sát thị trường đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế thực hiện một số biện pháp phù hợp với Luật cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l