BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Marsh Việt Nam, Công ty JLT Việt Nam và Công ty JLT Singapore

13/10/2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam (gọi tắt là Công ty Marsh Việt Nam, trụ sở tại Việt Nam), Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson (gọi tắt là Công ty JLT Việt Nam, trụ sở tại Việt Nam), Công ty JLT Management Pte. Ltd (gọi tắt là Công ty JLT Singapore, trụ sở tại Singapore).

Theo kế hoạch tập trung kinh tế, Công ty JLT Singapore sẽ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty JLT Việt Nam cho Công ty Marsh Việt Nam. Sau khi Marsh Việt Nam hoàn tất việc nhận chuyển nhượng này, Công ty JLT Việt Nam sẽ thực hiện các thủ tục sáp nhập vào Công ty Marsh Việt Nam. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế gồm Công ty Marsh Việt Nam, Công ty JLT Việt Nam và Công ty JLT Singapore đều hoạt động trên thị trường môi giới bảo hiểm.

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh. Với việc doanh nghiệp sau tập trung kinh tế (Công ty Marsh Việt Nam) có vị trí thống lĩnh trên thị trường môi giới bảo hiểm, cơ quan cạnh tranh Việt Nam sẽ tăng cường công tác giám sát đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, đảm bảo duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả trên thị trường môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.

Đồng thời, doanh nghiệp sau tập trung kinh tế cũng phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh, trong đó có nội dung liên quan đến vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 và 6 năm 2023. Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 vào thán