BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Masan Meatlife và Công ty 3F Việt

09/11/2020

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Bộ Công Thương nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Công ty Cổ phần Masan Meatlife (Masan Meatlife) và Công ty Cổ phần 3F Việt (3F Việt).

Theo đó, Công ty Masan Meatlife dự kiến mua lại cổ phần phát hành mới tương đương 51% tổng số vốn điều lệ của Công ty 3F Việt. Sau giao dịch mua lại, Masan Meatlife có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3F Việt; nhờ đó có thể đa dạng hóa danh mục sản phẩm của công ty, tăng cường áp dụng các kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, phân phối và kinh doanh thực phẩm, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

Công ty Masan Meatlife là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản; chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt heo và các sản phẩm từ thịt theo với thương hiệu MeatDeli. Công ty 3F Việt hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực chính là chăn nuôi gà, giết mổ, chế biến và kinh doanh thịt gà.

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương