BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Samsung C&T Corporation và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

15/01/2021

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ trong lĩnh vực kinh doanh thép của Công ty Samsung C&T Corporation (Công ty SSCT) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (Công ty SMC).

Thông qua hình thức tập trung kinh tế liên doanh theo quy định tại Khoản 5, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty SSCT và Công ty SMC dự kiến cùng nhau góp vốn (Công ty SSCT góp 85%; Công ty SMC góp 15%) để thành lập một Công ty liên doanh có tên gọi là “Công ty TNHH VSSC Steel Center” tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (Công ty SSCT và Công ty SMC) đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực kinh doanh thép tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 8 tháng 01 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Samsung C&T Corporation và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35 ngày 24 tháng 3 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương