BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Thai Containers Group Company Limited và Công ty CP Bao bì Biên Hòa

22/06/2020

     Theo đó, Công ty TCG chỉ định công ty con của mình là TCG Solutions Pte., Ltd (trụ sở tại Singapore) nhận chuyển nhượng 94,11% vốn điều lệ của Biên Hòa. Sau giao dịch, Biên Hòa sẽ thuộc quyền sở hữu trực tiếp của TCG Solutions Pte., Ltd và tiếp tục hoạt động dưới sự kiểm soát của TCG Solutions Pte., Ltd tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, TCG và Biên Hòa đều có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy, bìa và carton.

     Ngày 22 tháng 6 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa TCG và Biên Hòa không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương