VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Thai Containers Group Company Limited và Công ty CP Bao bì Biên Hòa

     Theo đó, Công ty TCG chỉ định công ty con của mình là TCG Solutions Pte., Ltd (trụ sở tại Singapore) nhận chuyển nhượng 94,11% vốn điều lệ của Biên Hòa. Sau giao dịch, Biên Hòa sẽ thuộc quyền sở hữu trực tiếp của TCG Solutions Pte., Ltd và tiếp tục hoạt động dưới sự kiểm soát của TCG Solutions Pte., Ltd tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, TCG và Biên Hòa đều có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy, bìa và carton.

     Ngày 22 tháng 6 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa TCG và Biên Hòa không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định