BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TIKI GLOBAL PTE. LTD. và CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI

16/07/2021

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ của Công ty TIKI GLOBAL PTE. LTD. và CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI.

Theo hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty TIKI GLOBAL PTE. LTD dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng 90.5% cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI sau khi Công ty này phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ. Sau khi hoàn thành giao dịch tập trung kinh tế, Công ty TIKI GLOBAL PTE. LTD sẽ giành được quyền kiểm soát, chi phối CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Do đó, việc tập trung kinh tế nói trên được xác định là hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực bán lẻ hàng hóa trực tuyến qua internet và cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử để các thương nhân khác trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Công ty TIKI GLOBAL PTE. LTD được thành lập tháng 5 năm 2021 theo pháp luật Singapore và chưa có bất cứ hoạt động kinh doanh nào trên thị trường Việt Nam.

Ngày 05 tháng 7 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TIKI GLOBAL PTE. LTD. và CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và thuộc trường hợp tập trung kinh tế được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, được thực hiện theo khoản 2 điều 36 Luật Cạnh tranh 2018.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương