BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

12/08/2020

     Việc sáp nhập Dekalb VN vào Bayer VN là để duy trì một pháp nhân tại mỗi quốc gia mà Tập đoàn Bayer có hiện diện thương mại. Sau giao dịch, trên thị trường chỉ còn Công ty TNHH Bayer Việt Nam tiếp tục hoạt động kinh doanh còn Công ty TNHH Dekalb Việt Nam chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại.

     Ngày 7 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Bayer VN và Dekalb VN không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l