BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

12/08/2020

     Việc sáp nhập Dekalb VN vào Bayer VN là để duy trì một pháp nhân tại mỗi quốc gia mà Tập đoàn Bayer có hiện diện thương mại. Sau giao dịch, trên thị trường chỉ còn Công ty TNHH Bayer Việt Nam tiếp tục hoạt động kinh doanh còn Công ty TNHH Dekalb Việt Nam chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại.

     Ngày 7 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Bayer VN và Dekalb VN không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương