BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty TNHH Dekalb Việt Nam

12/08/2020

     Việc sáp nhập Dekalb VN vào Bayer VN là để duy trì một pháp nhân tại mỗi quốc gia mà Tập đoàn Bayer có hiện diện thương mại. Sau giao dịch, trên thị trường chỉ còn Công ty TNHH Bayer Việt Nam tiếp tục hoạt động kinh doanh còn Công ty TNHH Dekalb Việt Nam chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại.

     Ngày 7 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Bayer VN và Dekalb VN không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy