VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Tư nhân đầu tư MCOP, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển đô thị MC Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản MV2 Việt Nam.

      Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty TNHH Tư nhân đầu tư MCOP, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển đô thị MC Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản MV2 Việt Nam.

     Theo thông tin các doanh nghiệp cung cấp tại Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam (Công ty VIG) dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (tương đương 80,17% vốn điều lệ) của mình trong Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản MV2 Việt Nam (Công ty MV2) cho Công ty TNHH Tư nhân đầu tư MCOP (Công ty MCOP) và Công ty TNHH Phát triển đô thị MC Việt Nam (Công ty MCUDV). Công ty MCOP và Công ty MCUDV là hai công ty con do Công ty Cổ phần Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) sở hữu 100% vốn điều lệ. Như vậy, sau khi hoàn thành giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Cổ phần Mitsubishi Corporation sẽ sở hữu gián tiếp 80,17% vốn điều lệ và nắm quyền kiểm soát, chi phối Công ty MV2. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

     Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Sau giao dịch, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế không có thay đổi về lĩnh vực kinh doanh.

     Ngày 27 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Tư nhân đầu tư MCOP, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển đô thị MC Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản MV2 Việt Nam không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi