BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Hà Thành

14/05/2021

Ngày 14 tháng 04 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ và hợp lệ của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc (VCR Miền Bắc) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Hà Thành (Hà Thành) trong lĩnh vực bất động sản.

Thông qua hình thức tập trung kinh tế Sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Hà Thành dự kiến sáp nhập vào Công ty VCR Miền Bắc. Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty Hà Thành sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty VCR Miền Bắc, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty Hà Thành. Giao dịch có bản chất là việc tái cấu trúc nội bộ trong Công ty Cổ phần Vincom Retail do trước giao dịch TTKT Công ty VCR Miền Bắc và Hà Thành cùng là công ty con chịu sự kiểm soát và chi phối 100% của Vincom Retail.

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa VCR Miền Bắc và Hà Thành không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Cạnh tranh

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương