VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Toyota Motor Corporation (TMC) và Công ty Bejing SinoHytec Co., Ltd. (SinoHytec)

            Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) của Công ty Toyota Motor Corporation (Công ty TMC) và Công ty Bejing SinoHytec Co., Ltd. (Công ty SinoHytec) (gọi tắt là các doanh nghiệp tham gia TTKT) về việc thành lập liên doanh mới tại Trung Quốc.

          Việc TTKT nêu trên được thực hiện ở nước ngoài. Các doanh nghiệp tham gia TTKT hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô (trong đó có xe chạy pin nhiên liệu Hydro) và động cơ pin nhiên liệu Hydro. Trong hai doanh nghiệp tham gia TTKT, chỉ có Công ty TMC thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực ô tô truyền thống.

          Doanh nghiệp tham gia TTKT (Công ty TMC) có hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam và thuộc ngưỡng thông báo TTKT (ngưỡng tổng tài sản) nên các doanh nghiệp tham gia TTKT đã thực hiện nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

          Ngày 18 tháng 6 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TMC và Công ty SinoHytec không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi