BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Vinhomes, Công ty Thành phố Xanh; Công ty Delta, Công ty Cần Giờ và Công ty Thái Sơn

17/08/2020

     Thông qua hình thức tập trung kinh tế Mua lại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh, Công ty Vinhomes đã thực hiện chuyển nhượng vốn giữa các công ty con để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của mình.

     Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đều là các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, và có hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

     Ngày 7 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa các Công ty Vinhomes; Công ty Thành phố Xanh; Công ty Delta; Công ty Cần Giờ; Công ty Thái Sơn không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương