VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam và Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (‘Cục CT&BVNTD’) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam (‘NTV’) và Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu (‘NF-BRVT’) trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất và đệm xuất khẩu.

Theo giao dịch dự kiến, NF-BRVT sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho NTV, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh. Theo Khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh, việc tập trung kinh tế nêu trên là hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam và Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định