BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam và Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu.

01/12/2020

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (‘Cục CT&BVNTD’) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam (‘NTV’) và Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu (‘NF-BRVT’) trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất và đệm xuất khẩu.

Theo giao dịch dự kiến, NF-BRVT sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho NTV, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh. Theo Khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh, việc tập trung kinh tế nêu trên là hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam và Công ty TNHH Nitori Bà Rịa – Vũng Tàu không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương