VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet trong lĩnh vực hàng không

     Theo giao dịch, Jeju Air mua lại tổng cộng 4.971.000 cổ phần tương đương 51,17% tổng số cổ phần của Eastar Jet từ các cổ đông của Eastar Jet (giá trị giao dịch khoảng 45 triệu đô la Mỹ). Sau khi giao dịch mua lại hoàn tất, Jeju Air sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của Eastar Jet trên thị trường.

     Giao dịch Jeju Air mua lại Eastar Jet được thực hiện chính tại Hàn Quốc. Để tuân thủ pháp luật cạnh tranh của các quốc gia mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, Jeju Air và Eastar Jet đã nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến cơ quan cạnh tranh các quốc gia có liên quan, trong đó có Việt Nam. 

     Ngày 06 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi