BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet trong lĩnh vực hàng không

15/07/2020

     Theo giao dịch, Jeju Air mua lại tổng cộng 4.971.000 cổ phần tương đương 51,17% tổng số cổ phần của Eastar Jet từ các cổ đông của Eastar Jet (giá trị giao dịch khoảng 45 triệu đô la Mỹ). Sau khi giao dịch mua lại hoàn tất, Jeju Air sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của Eastar Jet trên thị trường.

     Giao dịch Jeju Air mua lại Eastar Jet được thực hiện chính tại Hàn Quốc. Để tuân thủ pháp luật cạnh tranh của các quốc gia mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, Jeju Air và Eastar Jet đã nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến cơ quan cạnh tranh các quốc gia có liên quan, trong đó có Việt Nam. 

     Ngày 06 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương