VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet trong lĩnh vực hàng không

     Theo giao dịch, Jeju Air mua lại tổng cộng 4.971.000 cổ phần tương đương 51,17% tổng số cổ phần của Eastar Jet từ các cổ đông của Eastar Jet (giá trị giao dịch khoảng 45 triệu đô la Mỹ). Sau khi giao dịch mua lại hoàn tất, Jeju Air sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của Eastar Jet trên thị trường.

     Giao dịch Jeju Air mua lại Eastar Jet được thực hiện chính tại Hàn Quốc. Để tuân thủ pháp luật cạnh tranh của các quốc gia mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, Jeju Air và Eastar Jet đã nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến cơ quan cạnh tranh các quốc gia có liên quan, trong đó có Việt Nam. 

     Ngày 06 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Jeju Air và Eastar Jet không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định