VCCA

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Vinamilk và Kido

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (Kido) về việc các bên dự định góp vốn để thành lập công ty liên doanh.

Theo đó, Công ty Vinamilk và Công ty Kido có kế hoạch góp vốn để thành lập công ty liên doanh dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Sau tập trung kinh tế, công ty liên doanh được thành lập mới sẽ do Vinamilk sở hữu 51% và do Kido sở hữu 49% vốn điều lệ.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh. Với việc các bên tham gia tập trung kinh tế là Vinamilk và Kido có thị phần lớn trên các thị trường liên quan, cơ quan cạnh tranh Việt Nam sẽ tăng cường công tác giám sát đối với các doanh nghiệp đảm bảo duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả trên thị trường kem thực phẩm tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp sau tập trung kinh tế cũng phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định