BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Vinamilk và Kido

02/11/2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (Kido) về việc các bên dự định góp vốn để thành lập công ty liên doanh.

Theo đó, Công ty Vinamilk và Công ty Kido có kế hoạch góp vốn để thành lập công ty liên doanh dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Sau tập trung kinh tế, công ty liên doanh được thành lập mới sẽ do Vinamilk sở hữu 51% và do Kido sở hữu 49% vốn điều lệ.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh. Với việc các bên tham gia tập trung kinh tế là Vinamilk và Kido có thị phần lớn trên các thị trường liên quan, cơ quan cạnh tranh Việt Nam sẽ tăng cường công tác giám sát đối với các doanh nghiệp đảm bảo duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả trên thị trường kem thực phẩm tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp sau tập trung kinh tế cũng phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy