BVNTD

Thông tư sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bao gồm:

Thứ nhất, sửa đổi điểm a khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BTM như sau: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bao gồm các giấy tờ quy định tại điều 15 của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về bán hàng đa cấp, trong đó bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

Thứ hai, bãi bỏ yêu cầu “Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đó khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp” tại điểm a khoản 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

Thứ ba, bổ sung quy định “Số hồ sơ phải nộp: 1 bộ” vào các khoản 4, 7 và 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

Thứ tư, bãi bỏ nội dung “kèm theo đơn” trong Mẫu MD-1, MD-2, MD-3 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

 Thông tư 35/2011/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2011./.

Chi tiết thông tư xin xem file đính kèm tại đây 
                                                                                                                                               Trung Thướng (Tổng hợp)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương