VCCA

Thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Sars-CoV-2

     Trong Thư ngỏ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá sự bùng phát của dịch bệnh trong vài tháng vừa qua không chỉ có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, người tiêu dùng, sự ổn định của toàn xã hội mà còn có khả năng đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, thậm chí là sự tồn tại của các doanh nghiệp.

     Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, cụ thể như sau:

     1. Chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 8261/KH-BCT, trong đó hạn chế các hoạt động có thể dẫn đến tập trung đông người mà tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu.

     2. Xây dựng và áp dụng triệt để, thường xuyên, liên tục các biện pháp theo khuyến cáo của các cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm an toàn vệ sinh, an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, khách hàng, người tiêu dùng tại trụ sở, địa điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

     3. Xây dựng và áp dụng các công cụ hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh tiêu dùng an toàn, từng bước khôi phục lại các hoạt động như trước khi bùng phát dịch bệnh. Biến “nguy” thành “cơ”, biến thách thức thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

     4. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các hành vi như quảng cáo gian dối, cung cấp hàng hóa không bảo đảm về chất lượng, bán giá cao bất hợp lý, trục lợi, ép buộc người tiêu dùng.

     Trong Thư ngỏ, Bộ Công Thương cam kết sẽ hỗ trợ, phối hợp với các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, Bộ cũng cam kết sẽ tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thiết thực, cụ thể để đồng hành cùng các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và các doanh nghiệp trong ngành Công Thương theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 cũng như các Chỉ thị, Quyết định đã được Bộ Công Thương ban hành trong thời gian vừa qua.

     Toàn văn thư ngỏ xin xem tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định