BVNTD

Thuê tổ chức tư vấn thực hiện nghiên cứu “ Khảo sát nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật cạnh tranh”

13/10/2021

     Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu đánh giá về “Khảo sát nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật cạnh tranh”.
     Cụ thể, đối tác tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành xây dựng khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam. Thông tin cụ thể được (đính kèm).
     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp qua email hoặc đường bưu điện bắt đầu từ ngày 13/10/2021 đến trước 17h ngày 20/10/2021 tại:
    CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG
     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
     Website: www.vcca.gov.vn
     Liên hệ: Anh Trịnh Minh Tiến. Email: tientm@moit.gov.vn
     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003  
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương