BVNTD

Thuê tổ chức tư vấn thực hiện nghiên cứu “ Thực trạng cạnh tranh trên thị trường dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam”

12/08/2020

Cụ thể, công ty tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành phỏng vấn trực tiếp và xây dựng khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng cạnh tranh trên thị trường dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam. Thông tin cụ thể được đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 12/8/2020 đến trước 17h ngày 21/8/2020 tại:

 CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Website: http://vcca.gov.vn/

Liên hệ: Anh Trịnh Minh Tiến. Email: tientm@moit.gov.vn

Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003  

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương