VCCA

Thuê tổ chức tư vấn thực hiện nghiên cứu “ Thực trạng cạnh tranh trên thị trường dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam”

Cụ thể, công ty tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành phỏng vấn trực tiếp và xây dựng khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng cạnh tranh trên thị trường dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam. Thông tin cụ thể được đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 12/8/2020 đến trước 17h ngày 21/8/2020 tại:

 CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Website: http://vcca.gov.vn/

Liên hệ: Anh Trịnh Minh Tiến. Email: tientm@moit.gov.vn

Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003  

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định