VCCA

Tổng vụ chống bán phá giá Ấn Độ (DGAD) ra kết luận cuối cùng về sản phẩm đèn Compact của Trung Quốc, Việt Nam và Sri Lanka bán phá giá vào thị trường Ấn Độ

edf40wrjww2News:News_Content

Theo kết luận này, DGAD xác định các nhà sản xuất/xuất khẩu của Trung Quốc và Việt Nam đã bán sản phẩm đèn huỳnh quang tại thị trường Ấn Độ thấp hơn giá trị thông thường với biên độ phá giá tương ứng là 1-29% và 70-85% (tùy theo từng loại). Riêng đối với Sri Lanka, do có thị phần thấp hơn “ngưỡng quy định” 3% (thị phần mặt hàng đèn Compact của Sri Lanka tại Ấn Độ là 2,59% tổng khối lượng nhập khẩu vào Ấn Độ), do vậy DGAD đã đưa Sri Lanka ra khỏi danh sách bị đơn.

Do không có doanh nghiệp nào tham gia vào quá trình xử lý vụ việc, biên độ phá giá đối với Việt Nam được dựa trên những thông tin sẵn có bất lợi (adverse facts Available).

Theo mô tả sản phẩm của DGAD, sản phẩm đèn Compact bị kiện thuộc mã HS 8539; phạm vi sản phẩm bị kiện sẽ bao gồm các loại đèn Compact có hoặc không có chấn lưu (ballast) / tắc te (choke).

Bên khởi kiện là 3 công ty: Indo Asian Fusegear Ltd., Havell’s India Ltd., và Osram India Pvt.,

Một số thông tin cụ thể như sau:

            Số liệu thống kê về nhập khẩu mặt hàng đèn Compact vào Ấn Độ                                                          


Quốc gia

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Trung Quốc

16.162.000

36.638.000

75.265.000

106.478.000

Việt Nam

1.483.000

1.486.000

5.526.000

5.404.000

Tổng lượng NK vào Ấn Độ

44.501.000

46.011.000

93.206.000

121.194.000

Về thị phần nhập khẩu (%)

Trung Quốc

36.32

79.63

80.75

87.86

Việt Nam

3.33

3.23

5.93

4.46

                                                                                                                       

                                                                         
                                                                   Đơn vị tính: chiếc    

         Mức thuế đối với đèn Compact (mã HS 8539) xuất khẩu vào Ấn Độ

 

 

 

 

 

TT

Đặc điểm kỹ thuật

Trung Quốc

Mức thuế (USD/chiếc)

Việt Nam

1

Đèn sợi đốt, công suất đến 10 watt

Foshan Electrical and Lighting Co. Ltd.

0.364

Mức thuế chung dành cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam là 0.452 USD/chiếc

Toàn quốc

0.389

2

Đèn sợi đốt, công suất từ 11-20 watt

Foshan Electrical and Lighting Co. Ltd.

0.397

Toàn quốc

0.457

3

Đèn sợi đốt, công suất từ 21-26 watt

Foshan Electrical and Lighting Co. Ltd.

0.449

Toàn quốc

0.500

4

Loại không có tắc te, công suất từ 11-20 watt

Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.

0.992

Mức thuế chung dành cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam là 0.479 USD/chiếc

Toàn quốc

1.068

5

Loại không có tắc te, công suất từ 21-26 watt

Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.

1.622

Toàn quốc

1.658

6

Loại có tắc te, công suất đến 10 watt

Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.

1.063

Mức thuế chung dành cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam là 1.582 USD/chiếc

Osram China Lighting Co. Ltd.

1.131

Toàn quốc

1.501

7

Loại có tắc te, công suất từ 11-20 watt

Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.

1.251

Osram China Lighting Co. Ltd.

1.316

Toàn quốc

1.628

8

Loại có tắc te, công suất từ 21-26 watt

Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.

1.880

Toàn quốc

1.908


                                                                                                                        

                                                                                                                       (Nguồn: Tổng vụ chống bán phá giá Ấn Độ)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty