VCCA

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện Báo cáo rà soát quy định quản lý hoạt động bán hàng trực tiếp, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện chính sách cho Việt Nam

     Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng Nghiên cứu nói trên.

     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 15/7/2020 đến trước 17h ngày 25/7/2020:  

     Nộp trực tiếp tại:                                                                              

     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (VCCA)

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Liên hệ: Phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

     Tel: 84-24-222.05.015                Fax: 84-24-222.05.003          

     Hoặc Nộp qua email đến địa chỉ: Phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh – Cục CT&BVNTD (Email: tranghth@moit.gov.vn; Tel: 84-24- 222.05.015; Fax: 84-24-222.05.003).    

     Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

     1. Sơ yếu lý lịch

     2. Đề xuất nghiên cứu

     3. Chi phí tiến hành nghiên cứu.

     Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định