VCCA

Ủy ban cạnh tranh Ấn Độ thông qua thương vụ sáp nhập giữa Sun Pharma và Ranbaxy

edf40wrjww2News:News_Content

CCI nhận được hồ sơ thông báo từ phía Sun Pharma vào ngày 6 tháng 5 năm 2014 trong đó đề xuất sáp nhập Ranbaxy vào Sun Pharma. Trên cơ sở thị phần kết hợp của các bên liên quan, ước tính thị phần của doanh nghiệp sau sáp nhập, thị phần của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, số lượng các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường liên quan…CCI đã tập trung điều tra và xem xét trên những thị trường liên quan, nơi mà khả thương vụ sáp nhập có khả năng sẽ gây tác động hay ảnh hưởng tới cạnh tranh. Bên cạnh đó, CCI còn cân nhắc cả tác động ngăn cản gia nhập thị trường nếu thương vụ sáp nhập được cho thực hiện.

Trên cơ sở thông tin điều tra và các thông tin liên quan khác do các bên cung cấp theo yêu cầu, CCI xác định rằng những nguy cơ về tác động phản cạnh tranh trong sự việc hoàn toàn có thể được hạn chế hay loại bỏ nếu có những biện pháp khắc phục phù hợp theo các quy định của Luật cạnh tranh năm 2002.

Vì vậy, trong cuộc gặp với các bên liên quan vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, CCI đã đưa ra quyết định thông qua thương vụ sáp nhập giữa Sun Pharma và Ranbaxy với điều kiện các bên phải thực hiện một số biện pháp tái cấu trúc nhất định liên quan đến danh mục các sản phẩm hàng hoá mà hiện tại các bên đang sản xuất.

(Tin từ Ủy ban cạnh tranh Ấn Độ, website: http://www.cci.gov.in)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định