BVNTD

Ủy ban cạnh tranh Ấn Độ thông qua thương vụ sáp nhập giữa Sun Pharma và Ranbaxy

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

CCI nhận được hồ sơ thông báo từ phía Sun Pharma vào ngày 6 tháng 5 năm 2014 trong đó đề xuất sáp nhập Ranbaxy vào Sun Pharma. Trên cơ sở thị phần kết hợp của các bên liên quan, ước tính thị phần của doanh nghiệp sau sáp nhập, thị phần của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, số lượng các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường liên quan…CCI đã tập trung điều tra và xem xét trên những thị trường liên quan, nơi mà khả thương vụ sáp nhập có khả năng sẽ gây tác động hay ảnh hưởng tới cạnh tranh. Bên cạnh đó, CCI còn cân nhắc cả tác động ngăn cản gia nhập thị trường nếu thương vụ sáp nhập được cho thực hiện.

Trên cơ sở thông tin điều tra và các thông tin liên quan khác do các bên cung cấp theo yêu cầu, CCI xác định rằng những nguy cơ về tác động phản cạnh tranh trong sự việc hoàn toàn có thể được hạn chế hay loại bỏ nếu có những biện pháp khắc phục phù hợp theo các quy định của Luật cạnh tranh năm 2002.

Vì vậy, trong cuộc gặp với các bên liên quan vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, CCI đã đưa ra quyết định thông qua thương vụ sáp nhập giữa Sun Pharma và Ranbaxy với điều kiện các bên phải thực hiện một số biện pháp tái cấu trúc nhất định liên quan đến danh mục các sản phẩm hàng hoá mà hiện tại các bên đang sản xuất.

(Tin từ Ủy ban cạnh tranh Ấn Độ, website: http://www.cci.gov.in)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương