BVNTD

Ủy ban Cạnh tranh Hồng Kông xử lý vụ việc theo cách thức chấp nhận cam kết của doanh nghiệp

07/08/2020

     Điều khoản tương đương trong thoả thuận của các OTAs với các khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ  phòng nghỉ nói trên quy định các nhà cung cấp dịch vụ phòng nghỉ ở Hồng Kông sẽ luôn dành cho các OTA những điều kiện tương tự hoặc tốt hơn điều kiện giao dịch với các đối tác ở những kênh kinh doanh khác liên quan đến giá phòng, điều kiện phòng và sự sẵn có của phòng. HKCC cho rằng quy định này trong hợp đồng có thể gây tác động làm giảm cạnh tranh cũng như cản trở việc tham gia và mở rộng thị trường của những đại lý lữ hành khác, đặc biệt là những đại lý mới tham gia thị trường.

     Trước quan ngại về cạnh tranh của HKCC như trên, các OTAs đã đưa ra cam kết với HKCC về việc sẽ loại bỏ “điều khoản tương đương” nói trên ra khỏi các hợp đồng đang và sẽ triển khai với các bên liên quan. Xét thấy cam kết của các OTAs là hợp lý trong việc loại bỏ quan ngại cạnh tranh nói trên, ngày 31 tháng 3 năm 2020, HKCC đã công khai lấy ý kiến của các bên liên quan về vụ việc. Trong công bố công khai lấy ý kiến, HKCC đã tóm tắt nội dung vụ việc trong đó nêu rõ quan ngại về cạnh tranh, cam kết mà OTAs đưa ra để loại bỏ quan ngại cạnh tranh cũng như quan điểm của HKCC với những cam kết nói trên.

     Sau khi thu thập ý kiến của các bên liên quan, ngày 13 tháng 5 năm 2020, HKCC đã ra thông báo chấp nhận cam kết của OTAs theo mục 60 của Luật Cạnh tranh. Cam kết có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và các OTAs có 90 ngày để hoàn thành việc thay đổi các điều khoản của hợp đồng như cam kết. Đồng thời, các OTAs có nghĩa vụ hàng năm gửi báo cáo tuân thủ cam kết tới HKCC trong đó nêu rõ việc đã thực hiện nghĩa vụ cam kết.

     Theo ông Brent Snyder, giám đốc điều hành của HKCC, việc HKCC chấp nhận cam kết của các OTAs sẽ giúp thị trường các sàn du lịch online của Hồng Kông cạnh tranh hiệu quả hơn theo đó mang lại lợi ích cho các bên tham gia thị trường trong đó có người tiêu dùng.

     Cũng theo ông Brent Snyder, đây là lần đầu tiên HKCC xử lý vụ việc theo hình thức chấp nhận cam kết của bên liên quan theo mục 60 (1) của Luật Cạnh tranh. Theo mục 60 (1) của Luật Cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh có thể xử lý vụ việc theo cách thức chấp nhận cam kết từ doanh nghiệp khi cho rằng cam kết đó là phù hợp để loại bỏ quan ngại về cạnh tranh. Khi chấp nhận cam kết, Ủy ban sẽ dừng điều tra vụ việc và không đưa vụ việc xử lý tại Tòa án cạnh tranh. Việc xử lý vụ việc theo hình thức này cho thấy thiện chí của HKCC trong việc sẵn sàng triển khai công tác thực thi theo cách thức phù hợp, được pháp luật cho phép để xử lý những quan ngại về cạnh tranh trên thị trường. Ở vụ việc này, HKCC cũng ghi nhận sự hợp tác tích cực và hiệu quả của các bên liên quan trong quá trình điều tra đặc biệt khi vụ việc diễn ra trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. HKCC cũng cho biết thêm rằng HKCC có quyền thu hồi chấp nhận cam kết vào bất cứ thời điểm nào theo quy định tại mục 61 của Luật Cạnh tranh khi có sự thay đổi mang tính vật chất của điều kiện đưa ra cam kết hoặc các bên cam kết không tuân thủ nội dung cam kết.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương