VCCA

Ủy Ban Cạnh tranh Malaysia xử phạt Công ty Công nghệ Dagang Net đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh

Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Cạnh tranh Malaysia (MyCC) phạt Công ty Công nghệ Dagang Net (sau đây gọi là Dagang Net) số tiền 10.3 triệu MYR (tương đương với 2.5 triệu USD) đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh.

Dagang Net, một chi nhánh Công ty Berhad NeXchange Dagang, là nhà cung cấp duy nhất gói dịch vụ hỗ trợ thương mại trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. NSW là hệ thống cổng điện tử cho phép các chứng từ và giao dịch về hải quan được truyền tải theo đường điện tử giữa các cộng đồng thương mại và các cơ quan quản lý ở Malaysia thông qua cổng truy cập duy nhất.

Kết thúc điều tra, MyCC kết luận Dagang Net đã vi phạm Điều 10 (1) của Luật Cạnh tranh Malaysia do có hành vi áp dụng điều khoản độc quyền đối với các nhà cung cấp phần mềm cho Cổng thông tin một cửa quốc gia từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 11 năm 2017. Hành vi này đã ngăn cản các nhà cung cấp phần mềm cung cấp dịch vụ tương tự tới khách hàng khác (trong trường hợp này, có thể là các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu, công ty vận tải và đại lý tàu biển). MyCC kết luận hành vi này gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại.

Ông Dato’ Seri Mohd Hishamudin Yunus, Chủ tịch MyCC nói rằng, Chính phủ có thể trao đặc quyền cho một số doanh nghiệp và điều này có thể trực tiếp hay gián tiếp tạo nên độc quyền. Tuy nhiên, lạm dụng sức mạnh thị trường là hành vi không thể được khoan nhượng. Ông cũng cảnh báo rằng MyCC sẽ kiên quyết hành động chống lại hành vi độc quyền nếu hành vi đó gây hại cho nền kinh tế.

MyCC đã xử phạt Dagang Net số tiền 10.3 triệu MYR (tương đương với 2.5 triệu USD) đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh liên quan đến áp dụng điều khoản độc quyền gây tác động hạn chế cạnh tranh. Cùng với đó, MyCC yêu cầu Dagang Net dừng việc tham gia vào các giao dịch độc quyền gây tác động hạn chế cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ hỗ trợ thương mại. Thêm vào đó, MyCC yêu cầu giám đốc và cán bộ điều hành cấp cao của công ty bằng chi phí của mình tham gia chương trình đào tạo tuân thủ pháp luật cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định