BVNTD

Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Singapore (CCCS) ban hành Quyết định xử phạt ba (03) doanh nghiệp đối với hành vi thông thầu trong cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bể bơi, đài phun nước và một số công trình nước ở Singapore.

02/03/2021

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Singapore (CCCS) ban hành Quyết định xử phạt 03 doanh nghiệp: Công ty CU Water Services (CU Water), Công ty Crystalene Product (Crystalene) và Công ty Crystal Clear Contractor (Crystal Clear) đối với hành vi thông thầu trong cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bể bơi, đài phun nước và một số công trình nước vi phạm Điều 34 của Luật Cạnh tranh. Đối tượng bị ảnh hưởng bao gồm chung cư và khách sạn ở Singapore.

CCCS bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc từ năm 2017. Qua quá trình điều tra, CCCS phát hiện đã diễn ra nhiều lần hành vi thông thầu giữa: (i) CU Water và Crystalene và (ii) giữa CU Water và Crystal Clear đối với các gói thầu tư nhân. Hành vi thông thầu được tiến hành từ năm 2008 đến năm 2017 theo cách thức có hệ thống, trong đó một Bên tham gia thầu gửi yêu cầu chào giá hỗ trợ tới một Bên khác (sau đây gọi là bên Hỗ trợ). Khi nhận được yêu cầu chào giá hỗ trợ, bên Hỗ trợ cố ý đưa ra mức giá cao hơn giá của bên Yêu cầu. Thông thường, bên Yêu cầu cũng ấn định một mức giá để bên Hỗ trợ đưa ra. Trong một số trường hợp, hành vi thông thầu phát sinh do có sự ngầm hiểu giữa các Bên rằng không bên nào sẽ đưa ra mức giá chào thấp hơn mức giá chào của nhà thầu chính đối với gói thầu tư nhân. Trước khi chào giá đối với gói thầu tư nhân, các nhà thầu phụ sẽ tham khảo ý kiến của nhà thầu chính về mức giá. Theo đó, nhà thầu phụ sẽ đưa ra mức giá chào cao hơn mức giá của nhà thầu chính.

CCCS kết luận rằng hành vi thông thầu giữa các Bên như trên sẽ loại bỏ áp lực cạnh tranh giữa các Bên trong việc đưa ra mức chào giá tốt nhất cho gói thầu. Không những thế, hành vi này cũng tạo ra một ấn tượng giả rằng những chào thầu được đưa ra bởi các Bên là kết quả của một quy trình bỏ thầu cạnh tranh trong khi thực chất không phải như vậy. Kết quả là, các đơn vị mở thầu không thể có được giá cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của họ.

Ngay sau khi CCCS tiến hành khám xét nơi làm việc của các Bên, Crytalene và Crystal Clear đã đăng ký tham gia Chương trình khoan dung với CCCS.

Căn cứ vào kết quả điều tra, CCCS đã xử phạt các Bên mức phạt như sau:

Doanh nghiệp vi phạm

Số tiền xử phạt

CU Water

308. 680 đô la Singapore

Crystalene 

41.541 đô la Singapore

Crystal Clear

68.793 đô la Singapore

Tổng cộng:

419.014 đô la Singapore

Trong quá trình xử lý vụ việc, CCCS đã căn cứ vào doanh thu của các Bên trên thị trường liên quan, tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi cùng với những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ để đưa ra mức phạt. Cụ thể, Crystalene và Crystal Clear được giảm mức tiền phạt do có tham gia Chương trình khoan dung. Thêm vào đó, Crystalene và Crystal Clear còn được giảm thêm 10% tiền phạt do hợp tác tốt với CCCS trong quá trình điều tra vụ việc.

Bà Sia Aik Kor, Giám đốc điều hành CCCS cho rằng “Thông thầu là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh nguy hại nhất bởi nó bóp méo quá trình cạnh tranh, ngăn cản đơn vị mở thầu đạt được mức giá cạnh tranh. Các nhà thầu cần phải độc lập trong chuẩn bị hồ sơ thầu, không được có hành vi hạn chế cạnh tranh như thảo luận, phối hợp với nhau trong quá trình chào thầu.”

Bà cũng nói thêm: “Các doanh nghiệp có ý định tham gia vào hành vi hạn chế cạnh tranh nên từ bỏ ý định ngay lập tức. Bất cứ doanh nghiệp nào đang tham gia vào hành vi thỏa thuận nên xem xét việc tham vấn với CCCS để tham gia Chương trình khoan dung càng sớm càng tốt. Theo quy định của Chương trình khoan dung, doanh nghiệp đầu tiên tham gia Chương trình khoan dung với CCCS và cung cấp chứng cứ về hành vi thỏa thuận trước khi CCCS tiến hành điều tra vụ việc sẽ được hưởng miễn trừ tiền phạt. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn có khả năng được giảm mức phạt khi thừa nhận vi phạm theo quy chế của Quy trình điều tra rút gọn của Singparore”.

 

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương