BVNTD

Ủy ban Châu Âu chấp thuận thương vụ Cinven mua lại CPA

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Mối quan hệ theo chiều dọc giữa các công ty Cinven và CPA liên quan đến việc đổi mới bằng sáng chế và các dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ khác có khả năng tạo nên tác động phản cạnh tranh đến các đối thủ của CPA hay các công ty đầu tư thuộc Cinven.

EC tính đến hai khả năng: (i) Các đối thủ cạnh tranh CPA có thể chiếm đoạt lượng khách hàng nằm trong danh mục của Cinven và (ii) Các đối thủ cạnh tranh của các công ty đầu tư thuộc Cinven có thể không được CPA cung cấp dịch vụ hay chỉ là những dịch vụ xuống cấp.

EC cho biết các tình huống này không có khả năng xảy ra, do các công ty đầu tư của Cinven đáp ứng không đáng kể nhu cầu đổi mới bằng sáng chế hoặc các dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường. Hơn thế nữa, việc điều tra thị trường đã chỉ ra rằng các dịch vụ CPA cung cấp dễ dàng bị thay thế bởi các đối thủ cạnh tranh khác và sẽ không còn rào cản gia nhập nào đối với các nhà cung cấp các dịch vụ này.

Vì thế Ủy ban kết luận rằng giao dịch sẽ không gây bất kỳ tác động cạnh tranh đáng kể nào trong khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay đối với bất kỳ thành viên nào.

Giao dịch được thông báo tới EC vào ngày 09/02/2012.

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương