VCCA

Ủy ban Châu Âu chấp thuận thương vụ Cinven mua lại CPA

edf40wrjww2News:News_Content

Mối quan hệ theo chiều dọc giữa các công ty Cinven và CPA liên quan đến việc đổi mới bằng sáng chế và các dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ khác có khả năng tạo nên tác động phản cạnh tranh đến các đối thủ của CPA hay các công ty đầu tư thuộc Cinven.

EC tính đến hai khả năng: (i) Các đối thủ cạnh tranh CPA có thể chiếm đoạt lượng khách hàng nằm trong danh mục của Cinven và (ii) Các đối thủ cạnh tranh của các công ty đầu tư thuộc Cinven có thể không được CPA cung cấp dịch vụ hay chỉ là những dịch vụ xuống cấp.

EC cho biết các tình huống này không có khả năng xảy ra, do các công ty đầu tư của Cinven đáp ứng không đáng kể nhu cầu đổi mới bằng sáng chế hoặc các dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường. Hơn thế nữa, việc điều tra thị trường đã chỉ ra rằng các dịch vụ CPA cung cấp dễ dàng bị thay thế bởi các đối thủ cạnh tranh khác và sẽ không còn rào cản gia nhập nào đối với các nhà cung cấp các dịch vụ này.

Vì thế Ủy ban kết luận rằng giao dịch sẽ không gây bất kỳ tác động cạnh tranh đáng kể nào trong khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay đối với bất kỳ thành viên nào.

Giao dịch được thông báo tới EC vào ngày 09/02/2012.

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định