VCCA

Ủy ban Châu Âu chấp thuận thương vụ công ty hóa chất Eastman mua lại Solutia

edf40wrjww2News:News_Content

Theo Quy chế Sáp nhập Châu Âu, Ủy ban Châu Âu (EC) đã thông qua thương vụ Eastman mua lại Solutia, cả hai đều là các công ty hóa chất có trụ sở tại Mỹ. Sau khi điều tra, EC kết luận rằng giao dịch không gây ra bất kì quan ngại cạnh tranh nào, do các bên không hoạt động trên cùng thị trường và môi trường cạnh tranh hiệu quả vẫn được duy trì.

Việc điều tra của EC nhằm mục đích kiểm tra tác động mang tính cạnh tranh từ mối liên hệ theo chiều dọc giữa đầu nguồn cung cấp axit 2-EHA của Eastman với khâu cuối cung cấp chất hóa dẻo của Solutia trong việc sử dụng bảng nhựa poluvinyl butyral (PVB).

EC nhận thấy rằng công ty hậu sáp nhập vẫn tiếp tục đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh đầu nguồn mạnh mẽ; các nhà sản xuất 2-EHA vẫn duy trì mảng khách hàng có thể thay thế bên trong và bên ngoài khu vực nền kinh tế châu âu (EEA) và công ty sáp nhập sẽ không gây nên bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên thị trường liên quan do Solutia không còn là khách hàng của Eastman trong khu vực EEA.

Giao dịch này được thông báo đến EC vào ngày 16/04/2012.

Quy tắc và quy trình sáp nhập

Ủy ban EC có nhiệm vụ xử lý các vụ mua bán và sáp nhập của các công ty có doanh thu vượt ngưỡng cho phép (Điều 1 của Quy chế Sáp nhập) và ngăn cản sự tập trung có tác động cạnh tranh đáng kể trong khu vực EEA.

Phần lớn các vụ sáp nhập không gây ra vấn đề cạnh tranh nào và thường được thông qua sau khi được xem xét định kỳ. Từ lúc giao dịch được thông báo, EC có tất cả 25 ngày làm việc để quyết định có phê duyệt (giai đoạn 1) hay bắt đầu điều tra chuyên sâu (giai đoạn 2).

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định