VCCA

Ủy ban Châu Âu gửi tuyên bố phản đối liên quan tới thị trường điện của Pháp

edf40wrjww2News:News_Content

Tiếp sau cuộc điều tra không chính thức, Ủy ban đã bắt đầu tiến hành thủ tục tố tụng vào tháng 7 năm 2007 (xem MEMO/07/313).

Tuyên bố phản đối liên quan đến các hợp đồng của EdF với các khách hàng công nghiệp tại Pháp. Ủy ban quan ngại rằng các hợp đồng này có thể gây cản trở khách hàng trong việc chuyển sang các nhà cung cấp khác, do đó làm giảm cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt  là khi xét đến tính đặc thù và khoảng thời hạn của các hợp đồng và thị phần mà các công ty này nắm giữ. Theo các hợp đồng này, việc bán lại điện sẽ bị giới hạn. Những hành vi này có thể dẫn đến sự vi phạm quy định Hiệp ước của châu Âu về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường (Điều 82). Cụ thể là, các hành vi đó có thể tạo ra những khó khăn cho các nhà cung cấp điện khi muốn gia nhập và mở rộng thị trường điện tại Pháp và có thể làm giảm độ mở của thị trường bán buôn điện.

Trình tự thủ tục

Tuyên bố phản đối là một bước chính thức trong cuộc điều tra chống độc quyền của Ủy ban, trong đó Ủy ban thông báo đến các bên liên quan bằng văn bản phản đối lại các bên tham gia. Các đối tượng nhận Tuyên bố phản đối có thể trả lời bằng văn bản trình bày toàn bộ các khía cạnh vụ việc mà họ biết nhằm biện hộ cho họ chống lại sự phản đối do Ủy ban đưa ra. Bên tham gia cũng có thể yêu cầu được thuyết trình để trình bày quan điểm của họ trong vụ kiện.

Sau đó, Ủy ban có thể đưa ra quyết định liệu xem xử lý các đối tượng nhận Tuyên bố là tuân thủ hay vi phạm các quy định chống độc quyền trong Hiệp ước của Ủy ban Châu Âu hay không. Việc gửi Tuyên bố phản đối không ảnh hưởng tới quyết định kết quả cuối cùng của vụ kiện.

(Nguồn: EC – CCID)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi