VCCA

Ủy ban Châu Âu ngăn cấm vụ sáp nhập giữa hai công ty chứng khoán Deutsche Borse và NYSE Euronext.

edf40wrjww2News:News_Content

Cuộc điều tra của EC chỉ ra rằng, các đối thủ cạnh tranh mới không có đủ khả năng tham gia thị trường, cạnh tranh với công ty hậu sáp nhập. Đặc biệt, các công ty đó đã đề nghị bán các tài sản hiện hành và cấp quyền truy cập vào Trung tâm xử lý thanh toán (Clearinghouse) đối với một vài danh mục trong các hợp đồng mới, nhưng tóm lại, các cam kết không thể giải quyết được các quan ngại cạnh tranh xuất hiện từ vụ sáp nhập này.

Phó Chủ tịch EC phụ trách chính sách cạnh Joaquín Alumina nói rằng: “Vụ sáp nhập giữa Deutsche Borse và NYSE Euronext sẽ dẫn đến tình trạng gần như độc quyền trên thị trường các sản phẩm tài chính phái sinh của Châu Âu trên toàn thế giới. Các thị trường này là tâm điểm của hệ thống tài chính và mang tính chất quyết định đối với toàn bộ nền kinh tế Châu Âu. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm giải pháp nhưng các biện pháp phòng vệ đưa ra đều không thể giải quyết các quan ngại trên.”

Eurex-điều hành bởi Deutsche Borse, và Liffe-điều hành bởi NYSE Euronext, là hai công ty chứng khoán lớn nhất trên thế giới về các sản phẩm tài chính phái sinh, có trụ sở tại Châu Âu. Họ cạnh tranh trực tiếp và là đối thủ cạnh tranh chính của nhau.

Vụ sáp nhập này có thể loại bỏ sự cạnh tranh trên toàn cầu và tạo ra môi trường gần như độc quyền trong một số loại tài sản, dẫn đến tổn hại đáng kể đối với người sở hữu các sản phẩm phái sinh và toàn bộ nền kinh tế Châu Âu. Như vậy sẽ gây thiếu vắng hạn chế cạnh tranh trên thị trường và khách hàng bị tước bỏ lợi ích từ cạnh tranh về giá.

Lê Huyền Trang (Nguồn: Ủy ban Châu Âu)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định