VCCA

Ủy ban châu Âu phê duyệt đề xuất liên doanh giữa Rolls-Royce và Mubadala

edf40wrjww2News:News_Content

Rolls-Royce hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh các động cơ cho ngành hàng không dân dụng, các hệ thống năng lượng cho không gian quân sự, hàng hải và các ứng dụng điện năng, cũng như các dịch vụ hậu mãi. Mubadala là quỹ đầu tư của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. 

Theo đề xuất sáp nhập, Rolls-Royce và Mubadala sẽ thiết lập một công ty liên doanh trong việc cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu các động cơ trên không, trước hết là từ Bắc Phi và Trung Đông. 

Cuộc điều tra của Ủy ban đã cho thấy hoạt động của các bên trùng nhau ở một phạm vi thị trường nhất định trong việc bảo dưỡng động cơ trên không. Tuy nhiên, đối với các dịch vụ bảo dưỡng chủ yếu thì Rolls-Royce và các công ty con của Mubadala lại không phải các đồi thủ cạnh tranh trực tiếp. Do vậy, Ủy ban đã kết luận giao dịch này không gây ra các mối quan ngại về cạnh tranh và trên cơ sở đó đã thông qua đề xuất kết hợp này.     

(Nguồn: CCID – EC.DG)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định