VCCA

Ủy ban Châu Âu thông qua thương vụ mua lại nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi KoroFrance của Tập đoàn Cargill Group

edf40wrjww2News:News_Content

Ủy ban đặc biệt xem xét về hiệu quả cạnh tranh của thương vụ trên thị trường cung cấp thức ăn trộn dùng cho chăn nuôi cũng như hạt dầu thô và hạt dầu tinh chế.

Cuộc điều tra chỉ ra rằng sự trùng lặp giữa hoạt động của Cargill và KoroFrance trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi sẽ không gây ra bất kì quan ngại nào trong cạnh tranh vì điều đó khiến vị trí trên thị trường của các bên hậu sáp nhập và sự có mặt của một số nhà cung cấp có thể thay thế bị giới hạn một cách đáng kể trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Ủy ban cũng đánh giá sự kết hợp theo chiều dọc trong các hoạt động của Cargill trên thị trường hạt dầu thô và tinh luyện cũng như của KoroFrance trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Ủy ban kết luận rằng các đối thủ cạnh tranh của KoroFrance không có khả năng bị loại bỏ khỏi thị trường khi mà họ vẫn có nguồn hạt dầu thô từ các nhà cung cấp thay thế khác. Mặc dù Cargill nắm giữ thị phần cao trong việc cung cấp hạt dầu tinh luyện cho ngành chăn nuôi tại một số quốc gia thành viên, họ vẫn không gặp rủi ro bởi vì ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi hiện chiếm thị phần nhỏ trong tổng nhu cầu về hạt dầu tinh luyện và công ty sau khi sáp nhập sẽ vẫn duy trì lượng khách hàng nhỏ đối với mặt hàng dầu này.

Chính vì vậy, Ủy ban kết luận rằng giao dịch không có tác động đáng kể về cạnh tranh trong Khu vực kinh tế Châu Âu EEA hay bất kỳ thành viên nào.

Giao dịch được thông báo cho Ủy ban vào ngày 11/10/2011.

Lê Huyền Trang (Theo: Ủy ban Châu Âu)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định