VCCA

Ủy ban Châu Âu tiến hành điều tra đối với Johnson & Johnson và Novartis

edf40wrjww2News:News_Content

Nếu những thỏa thuận hợp đồng thực sự có mục tiêu hoặc tác động ngăn cản sự gia nhập thị trường của Fentanyl, điều này có nguy cơ cấu thành vi phạm các quy định chống độc quyền của EU, cụ thể là Điều 101 Hiệp ước về chức năng của EU mà cấm các hành vi hạn chế cạnh tranh.

Ủy ban Châu Âu đặc biệt lưu ý tới các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm do điều tra ngành trước đây cho thấy rằng các công ty dược phẩm được gọi là “sáng chế” có thể trả tiền để trì hoãn sự gia nhập thị trường của các sản phẩm dược có sử dụng sáng chế.

“Tôi coi lĩnh vực này là ưu tiên về mặt thực thi các quy định về cạnh tranh do tầm quan trọng của nó đối với người tiêu dùng và tài chính của chính phủ,” Joaquín Almunia- Phó chủ tịch Ủy ban phụ trách chính sách cạnh tranh cho biết. “Các công ty dược đã được thưởng cho những nỗ lực sáng chế của họ bằng các bằng phát minh sáng chế họ được cấp. Trả tiền cho đối thủ cạnh tranh để đứng ngoài thị trường là một hành vi hạn chế cạnh tranh mà Ủy ban sẽ không dung thứ.”

Thời hạn của các cuộc điều tra chống độc quyền phụ thuộc vào một số các yếu tố, bao gồm sự phức tạp của mỗi vụ, mức độ mà các bên liên quan hợp tác với Ủy ban và việc thực thi quyền của bị đơn.

Bối cảnh về vụ điều tra cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm

Năm 2008-2009, Ủy ban đã tiến hành điều tra rộng rãi về cạnh tranh đối với lĩnh vực dược phẩm tập trung đặc biệt đến các hành vi cản trở sự gia nhập thị trường của các dược phẩm sử dụng sáng chế mà có thể gây hại đáng kể cho người tiêu dùng. Những hành vi đó, ví dụ, ở dưới dạng các thỏa thuận giữa các công ty sáng chế và các công ty sử dụng sáng chế.

Tiếp theo điều tra ngành dược, Ủy ban tiếp tục giám sát đều đặn những vụ giải quyết liên quan đến bằng sáng chế mà có nguy cơ xảy ra vấn đề. Họ cũng đã tiến hành các cuộc điều tra chống độc quyền đối với công ty Servier, Lundbeck và Cephalon do có khả năng vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU, bao gồm các hành vi liên quan đến các công ty sử dụng sáng chế.

Bối cảnh của các vụ điều tra chống độc quyền

Điều 101 của TFEU cấm thỏa thuận và các hành vi có thể ảnh hưởng đến thương mại và ngăn cản hoặc hạn chế cạnh tranh. Việc thực thi quy định này được định nghĩa tại Quy định chống độc quyền (Quy định Hội đồng số 1/2003) có thể được Ủy ban và các cơ quan cạnh tranh quốc gia của các nước thành viên EU áp dụng.

Điều 11(6) của Quy định chống độc quyền quy định rằng việc khởi xướng thủ tục tố tụng bởi Ủy ban sẽ khiến các cơ quan cạnh tranh của các nước thành viên không được áp dụng đồng thời Điều 101 và 102 (cấm việc lạ dụng vị trí thống lĩnh thị trường) đối với các hành vi liên quan. Điều 16(1) quy định rằng tòa quốc gia phải tránh đưa ra các quyết định có thể mâu thuẫn với quyết định của Ủy ban trong những vụ kiện mà Ủy ban khởi xướng.

 

                                                                                     Nguồn: Bảo Anh EC

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định