BVNTD

Ủy ban Châu Âu tiến hành điều tra thỏa thuận trong lĩnh vực cấp thoát nước ở Pháp

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Trên thực tế không chỉ ở riêng Pháp mà tại hầu hết các nước trên thế giới, dịch vụ cấp thoát nước được coi là một loại hình dịch vụ thiết yếu, có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Chính vì vậy, tại Pháp dịch vụ cấp thoát nước đã được chính quyền địa phương chỉ định giao thầu cho các công ty tư nhân thực hiện. Việc tiến hành điều tra các công ty này cho thấy Ủy ban Châu Âu coi việc xử lý vụ việc trên như một vấn đề ưu tiên.

Trong quá trình điều tra, Ủy ban sẽ xem xét liệu các bằng chứng liên quan có chứng minh được hành vi thỏa thuận của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cấp thoát nước ở Pháp hay không. Trong vụ việc này, Ủy Ban đặc biệt chú trọng đến nhân tố giá thu đối với người tiêu dùng cuối cùng. Hành vi thỏa thuận của các công ty cấp thoát nước này đã vi phạm Điều 101, Hiệp ước về Chức năng của Ủy ban Châu Âu (TFEU).

 Để thu thập các thông tin chứng cứ cho quá trình điều tra, trong tháng 4 năm 2010, Ủy ban đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở của một số công ty cấp thoát nước của Pháp (MEMO/10/134). Cũng trong lĩnh vực này, Ủy ban Châu Âu đã phạt Công ty Suez Environnement và công ty con Lyonnaise des Eaux (LDE) số tiền 8 triệu EUR vì hành vi vi phạm khác (mã số vụ việc IP/11/632).

Theo quy định của Ủy ban Châu Âu, thời gian điều tra vụ việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó phải kể đến mức độ phức tạp của vụ việc, tinh thần hợp tác của các bên liên quan với Ủy ban trong quá trình điều tra cũng như khả năng tự bào chữa của các bên. Chính vì vậy, Ủy ban Châu Âu chưa thể tuyên bố chính thức về thời điểm kết thúc quá trình điều tra vụ việc trên.

 * Điều 101 của Hiệp ước về Chức năng của Ủy ban Châu Âu (TFEU) cấm các thỏa thuận và các hành động phối hợp thực hiện có thể gây ảnh hưởng đến thương mại cũng như ngăn chặn hoặc hạn chế cạnh tranh. Việc thực hiện điều khoản này được quy định tại Luật chống độc quyền (Quy chế Hội đồng số 1/2003) và được áp dụng bởi Ủy ban Châu Âu và các cơ quan cạnh tranh quốc gia của các nước thành viên.

* Điều 11(6) quy định về việc khởi xướng vụ việc giúp cho các cơ quan cạnh tranh các nước thành viên EU có thể áp  dụng quy chế cạnh tranh của EU. Điều 16(1) của Quy chế này cũng quy định rằng tòa án quốc gia từng nước phải tránh đưa ra các phán quyết xung đột với quyết định mà Ủy ban Châu Âu dự kiến đưa ra trong các vụ việc mà Ủy ban khởi xướng.

Nguồn: Ban HTQT

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương