VCCA

Ủy ban Châu Âu tuyên phạt hơn 32 triệu Euro đối với ba công ty sản xuất các sản phẩm nấm đóng hộp do hành vi các-ten giá

edf40wrjww2News:News_Content

Theo Ủy ban Châu Âu, các thành viên trong thỏa thuận các-ten nhắm tới việc ngăn chặn sự giảm giá các sản phẩm nấm đóng hộp và kiểm soát việc bán hàng tới các cửa hàng bán lẻ trong toàn Châu Âu trong thời gian hơn một năm. Điều này có nghĩa rằng tất cả người tiêu dùng đều có khả năng bị tác động ảnh hưởng.

Bằng thỏa thuận các-ten, các thành viên mong muốn tạo mức thị phần ổn định cho các thành viên và ngăn chặn đà giảm giá sản phẩm. Để đạt được điều này, các thành viên các-ten đã trao đổi các thông tin mật trong các cuộc bỏ thầu bán, thống nhất mức giá tối thiểu, thống nhất về mức sản lượng và phân chia khách hàng. Thời gian vi phạm bắt đầu kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 22 tháng 12 năm 2011 đối với Lutèce, và đến ngày 28 tháng 02 năm 2012 đối với Prochamp và Bonduelle.

Mức phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm được tính trên cơ sở Hướng dẫn xác định mức phạt của Ủy ban Châu Âu ban hành năm 2006, theo đó, để xác định mức phạt, Ủy ban đã xem xét các yếu tố như doanh số bán sản phẩm, bản chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, phạm vi địa lý bị ảnh hưởng và khoảng thời gian vi phạm.

(Theo Thông cáo của Ủy ban Châu Âu, ngày 25 tháng 6 năm 2014)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định