VCCA

Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc tiến hành xử phạt 12 công ty bảo hiểm do hành vi ấn định tỷ lệ phí bảo hiểm

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 14/10/2011, Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) đã ra thông cáo xử phạt tổng cộng 365,3 tỷ won (tương đương 316 triệu USD) đối với 12 công ty bảo hiểm nhân thọ do hành vi thông đồng ấn định tỷ lệ phí bảo hiểm. Việc ấn định tỷ lệ phí này đã ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm cho các sản phẩm của họ bao gồm bảo hiểm trọn đời, trợ cấp hưu, và giáo dục. Các công ty đã cấu kết ấn định tỷ lệ phí bảo hiểm bất hợp pháp từ năm 2001 đến 2006 nhằm lôi kéo các khách hàng và duy trì sức cạnh tranh có được từ tỷ lệ phí bảo hiểm thấp đối với các sản phẩm của họ.

Samsung Life Insurance, Kyobo Life Insurance và Korea Life Insurance là 3 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Hàn Quốc, cùng nhau kiểm soát 51,4 % thị phần trên thị trường bảo hiểm. Ngoài ra còn có các công ty lớn khác cùng tham gia hành vi trên như Mirae Asset Life Insurance, Shinhan Life Insurance, Tong Yang Life Insurance và KDB Life Insurance.

Theo quyết định của KFTC, Samsung Life sẽ chịu khoản phạt lớn nhất là 157,8 tỷ won, tiếp đến là Kyobo Life (134,2 tỷ won) và Korea Life là 48,6 tỷ won. Các công ty còn lại sẽ nộp khoản phạt từ 1,1 tỷ won đến 6,6 tỷ won.

KFTC cáo tội các công ty nói trên đã họp với nhau để thương thảo tỷ lệ phí bảo hiểm theo nhu cầu, điều này cho phép các công ty duy trì thị phần của mình và mức lợi nhuận chung.  Tỷ lệ phần trăm phí bảo hiểm là nhân tố chính trong việc xác định mức phí bảo hiểm. Khi tỷ lệ này chênh nhau 1% thì có thể dẫn đến sự khác biệt tới 36% trong mức phí bảo hiểm.

Theo Ủy ban, các công ty bảo hiểm đã liên lạc với nhau thông qua “đa dạng các kênh thương thảo”, bao gồm cả nhân viên chính thức và không chính thức và các cuộc gọi điện thoại cá nhân. Sáu công ty bảo hiểm, bao gồm Samsung Life, Kyobo Life và Korea Life là các thành viên đầu tiên tiến hành thỏa thuận, sau đó họ đã mời các thành viên khác cùng tham gia. KFTC đã nhận định rằng các công ty bảo hiểm đã có các kênh chính thức để bàn bạc về các nguyên tắc và hệ thống tài chính của tổ chức và cũng có các kênh không chính thức để thảo luận cách thức bán sản phẩm và duy trì khách hàng của họ.

Phản ứng lại cáo buộc của KFTC, một nhân viên trong ngành bảo hiểm đã nói rằng “các cuộc họp đơn thuần chỉ là nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa các cán bộ làm việc cùng ngành cũng như xem xét khuynh hướng phát triển. Thật là một sự thổi phồng khi gọi đó là hành vi cấu kết”. Samsung Life, công ty bảo hiểm lớn nhất ở Hàn Quốc thì chưa đưa ra lời bình luận nào cho phán quyết nói trên. Một nhân viên công ty cho biết họ sẽ thông báo ý kiến chính thức khi nhận được văn bản xử phạt của KFTC.

 

Tổng hợp: Phan Thế Thắng,

Tùy viên Thương mại-Đại sứ quán VN tại HQ.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định